Fetma kan ligga bakom många cancerfall

Fler och fler i världen lider av övervikt och fetma, nära 30 procent av världens befolkning. Fetman kan orsaka sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar. Övervikten kan minska livslängden med tiotals år.

471068-overweight

Svenska Dagbladet rapporterar nu att runt en halv miljon människor drabbas av cancer varje år på grund av att de lider av fetma eller övervikt. I Sverige har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år, i 20 år. Ingen vet dock hur många av dessa cancerfall som är orsakade av övervikt men brittiska forskare säger sig veta att övervikt och fetma ligger bakom ungefär åtta procent av alla cancerfall hos kvinnor i rika delar av världen. Hos män ligger siffra på tre procent.

Hur gå ner i vikt?

Att det inte är speciellt hälsosamt att vara överviktig visste vi redan, men att så pass många av cancerfallen uppstår på grund av fetman är oroande. Det finns en rad olika sätt man kan komma ur sin övervikt och olika sätt fungerar för olika människor. En del behöver också mer hjälp än andra med att gå ner i vikt. Några kan bara bestämma sig och köra hårt, medan vissa behöver en push i rätt riktning. För den som verkligen vill ha hjälp och vill följa ett program finns hemsidan http://godbalans.se/. Vill man läsa mer om företaget kan man besöka deras Facebooksida.

Farligare än rökning

Det är inte bara cancer som kan drabba överviktiga personer. De kan även drabbas av till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Forskare har till och med gått så långt att säga att extrem fetma är farligare än rökning. Läs mer. Människor som har överviktiga minskar sin livslängd med i genomsnitt 8,9 år och de som är extremt överviktiga minskar sin livslängd med 13,7 år enligt studier.