Hälsa ur olika perspektiv

Vad är egentligen hälsa och vad vet man om sin egen hälsa? I dag skriver vi om hälsa ur olika synvinklar samt pratar om hur du själv kan avslöja om du mår bra eller inte hälsomässigt.

löpning vinterI Svenska Dagbladet kan vi läsa att det finns lite olika sätt att definiera hälsa på, ur ett naturvetenskapligt synsätt är hälsa lika med en frånvaro av sjukdom medan det ur ett humanistiskt perspektiv snarare handlar om själva upplevelsen av ett välbefinnande som en känner. Enligt en viss Frued är god hälsa när man förmår älska och att arbeta. Alla tre sätter egentligen samma sak inom sina ramar, men med litet olika synsätt på det hela. Det i artikeln som är mest vid och inbegripande vad gäller synen på hälsa presenteras av FN:s världshälsoorganisation (WHO) där hälsa är mer än frånvaro av sjukdom, det är dels det men även psykiskt och socialt välbefinnande, fundamentala rättigheter oberoende av vad för ras, religion, politisk åskådning samt ekonomiska och sociala förhållanden. Ett ganska utsträckt begrepp med andra ord.

Läs av dina öron

I Expressen kan vi i en artikel läsa om hur man kan tolka sina egna öron för att få reda på saker om sin hälsa, hälsa då i ett naturvetenskapligt ljus snarare än utifrån FN:s vidare begrepp. Röda öron kan exempelvis signalera problem med binjurarna, ringande ljud från öronen kan vara tinnitus, öronvaxets typer kan kopplas till hjärtsjukdom, små öron kan visa på att man är benägen att få eksem och njursjukdom, och diagonala veck i örsnibben kan vara en indikator på kranskärlssjukdom. Ja tänk att dessa små sakerna kan berätta så mycket om våra kroppar.

En annan viktig sak att tänka på är att hela kroppen inbegrips i hälsa, med allt från huvud, själ till fötter och smalben. För bättre blodcirkulation och för att hindra åderbråck kan det till exempel vara en utmärkt idé att använda stödstrumpor. köp stödstrumporna online för snabb och smidig leverans.